Svatomartinská husa, 10.11.2018, Penzion u Marka, Leskovec n. M.

Program:

  • Úvodní slovo
  • Představení spolku
  • Oběd
  • Degustace vín
  • Volná zábava

Svatomartinská husa se uskutečnila dne 10. 11. 2018 v Penzionu u Marka v Leskovci nad Moravicí. Akci pořádal YC Razová a pozvané hosty uvítali zakládající členové YC Razová (J.Vahalík, J.Kukač. K.Sklář, G.Jedlovská). Měli jsme velkou radost, že pozvání přijali členové YC Krapkowice, s nimiž máme úzkou partnerskou spolupráci a samozřejmě i další pozvaní hosté.

Jiří Vahalík se ujal slova, představil YC Razová, jeho cíle a vize do budoucnosti. Na této akci jsme získali mnoho členů, kteří se nás rozhodli podpořit. Dále p. Vahalík poděkoval Ing. Sklářovi za vynikající oběd a poskytnutí zázemí pro tuto akci a předal mu symbolický dar.

Po obědě následovala degustace vín s odborníkem a výrobcem vín z Hovoran p. Jaroslavem Grmolcem. Ke každému druhu vína jsme získali vědomosti o druhu vína, původu, způsobu výroby a jiné znalosti o vlastnostech vín.

Následovala volná zábava, kdy nám přijeli zahrát a zazpívat ze sousedního Polska. Vše se nám velmi líbilo, což dokazuje ukončení akce v pozdních ranních hodinách.

Tato akce byla natolik úspěšná, že jsme se rozhodli pro její každoroční opakování a spojení s výroční schůzí všech členů YACHT CLUBU RAZOVÁ.

Březen 23, 2019