Informace o přehradě

Slezská Harta je kamenitá hráz, která obsahuje střední šikmé jílové těsněnící jádro, které je obalenou dvoustupňovým pískovým filtrem a štěrkovou přechodovu zónou, která je umístěna mezi jílovým jádrem a kamenitou stabilizační části hráze. Hráz má celkový objem 2 528 m3. Celé dílo je usazeno do podložních štěrků a pod nimi do kulmské břidlice. Dále dílo pomáhá ukotvit injekční štola a na pravém břehu zavazovací stěna. Injekční štola je také revizní, tzn. že se v ní měří změny v hrázi tak, aby případné nemoci hrázi neskončily katastrofou. Aby hráz nepropouštěla skrz podloží pod sebou vodu, tak bylo podloží utěsněno injekční clonou a to až do hloubky od 10 do 55 metrů. V levém břehu jsou umístěny dvě obtokové štoly. Vtoky a odběry z přehrady jsou prováděny skrz věž, která je umístěna u hráze, je s ní spojena mimo jiné lávkou, která začiná na levém břehu. Pro odběr vody si můžou vodohospodáři vybrat za čtyř míst, které je každé umístěno v jiné výšce, respektive hloubce. Tato věž je nazývána mokrá, protože je konstrukce sloupu dutá a je ta dutost napuštěna vodou. Z věže vedou dvě odtokové štoly, které jsou hrazené rychlozávěrnými tabulemi. K přehradě patří i vodní elektrárna vybavenou dvěma Francisovými turbínami o výkonu 0,39 a 2,75 MW. Na levé straně hráze je vytvořen přeliv se skluzem a vývařištěm. Na pravém břehu je postaveno provozní středisko Povodí Odry, které taky slouží správci nádrže.

Slezská Harta Dam (Czech: Vodní nádrž Slezská Harta) is a water reservoir and dam in the Nízký Jeseník mountain range, Moravian-Silesian Region, Czech Republic. The dam is built on upper course of the Moravice River. With the surface of 8.7 km² it is one of the largest reservoirs in the country. It was constructed in 1987-1998.

During the construction parts of six villages were demolished and subsequently flooded. The village of Karlovec was completely flooded and ceased to exist. Today only Saint John Nepomucen Church and several other abandoned buildings remain at the reservoir’s shore.[1] Villages of Dlouhá Stráň, Nová Pláň, Razová, Roudno and Leskovec nad Moravicí were also partially flooded and are today located on the shore of the reservoir.

The dam is used mainly to generate electricity, supply drinking water to nearby towns and villages and to subdue floods on the Moravice River.