Děkujeme Obci Razová za podporu a úzkou spolupráci !